+34 607 77 03 09 info@cuscogestio.cat

SERVEIS ESPECÍFICS

Auditories - Accions Correctores

Sistema d'Anàlisi de Punts Crítics APPCC

Implantació de Sistemes de Qualitat ISO

AUDITORIES 

No pretenem preparar l’empresa per passar una auditoria, el que desitgem és que el celler estigui sempre apunt per rebre’n i que aquestes no suposin un cost addicional a les mateixes. El servei directe de Consultoria evita aquest mal de cap i ajuda a mantenir un ordre i organització amb uns registres ben fets i disponibles en tot moment.

Ara bé si en el transcurs d’una auditoria sorgeixen problemes tenim l’experiència per ajudar-vos.

SISTEMA D’ANÀLISI DE PUNTS CRÍTICS

Els  Prerequisits o sistema d’autocontrol és la manera bàsica per garantir la Seguretat Alimentària.

SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

Implantació de la ISO 9001.  Un sistema de qualitat en una empresa petita assegura el control i sistematització de processos, posa ordre i defineix responsabilitats, tot amb la vista posada a la satisfacció dels clients.

GESTIÓ INTEGRAL – FACILITADOR DE SERVEIS

Comptem amb una xarxa de col·laboradors especialitzats que  complementen el nostre servei per tal de poder oferir un una gestió integral del celler.

Les empreses petites no disposem d’una estructura capaç d’aguantar totes les àrees de gestió amb personal qualificat. Ens servim d’altres empreses especialitzades en àmbits molt específics. La gestió que ens ofereixen a nosaltres la podem FACILITAR i adaptar als nostres clients d’una manera INTEGRADA.

Servei Jurídic

Gestió Agrària

Informàtica

Sistemes de Seguretat Alimentària

Assessoria comptable i fiscal

Volem estar al seu costat, treballant amb responsabilitat i rigor, cercant la seva plena satisfacció

12 + 11 =