+34 607 77 03 09 info@cuscogestio.cat

SERVEIS DIRECTES I CONSULTORIA

És el nostre tret diferencial 

  L’estructura de la consultoria permet un contacte directe amb els clients.  Treballem com a personal tècnic autònom sense carregues socials per l’empresa i segons les necessitats d’aquesta.

Per nosaltres és fonamental  a l’hora d’aplicar la nostra experiència i coneixement.  El programari  informàtic ens permet una Gestió Documental eficient i assequible, per això ens hem dotat d’un bon sistema.  No obstant,  si  a l’hora de nodrir-lo amb les dades no es fa correctament, si nó es té un coneixement tècnic dels processos i  de la normativa vigent,  les errades poden resultar molt cares.

Un altre factor econòmic per escollir una gestió directa és d’estalviar-nos la duplicitat de feines.  Quan treballem amb gestors externs es normal que hi hagi un cost per extreure, preparar  i pensar quina és la informació idònia que hem de donar al gestor. Per altra banda el Gestor ha de tornar a introduir les dades al sistema i fer els tràmits i declaracions pertinents. Amb la Gestió Directa realitzem tot el procés en un únic pas. Altrament la verificació i validació de les dades és més segura fer-la des del mateix celler. Evitem la mala interpretació de les dades enviades a la gestoria i que és la font principal d’errades.

Garantim la Confidencialitat.

NORMATIVA , PRÀCTIQUES ENOLÒGIQUES

ETIQUETATGE

Volem estar al seu costat, treballant amb responsabilitat i rigor, cercant la seva plena satisfacció

7 + 5 =