+34 607 77 03 09 info@cuscogestio.cat

Serveis Directes i Consultoria

La nostra tasca fonamental és REDUIR EL COST que suposa traslladar la informació generada en el celler cap a l’administració.

Més informació

En les petites i mitjanes empreses treballem amb sistemes informàtics senzills adaptats  i a la mida d’aquestes. Amb el  coneixement tècnic que disposem i  amb l’experiència adquirida podem donar pautes d’organització per tal d’evitar  la duplicitat de feines administratives.

Avui en dia els sistemes informàtics són molt bons i resolen eficaçment molts problemes. La nostra experiència ens ha permès escollir un programari eficaç  i pràctic.

Tot i l’eficiència de la informàtica i Internet, les ordres i la informació la subministrem les persones i per això hi posem tot l’èmfasi en aquest punt. Per aquest motiu focalitzem com a prioritari la relació i contacte directe amb el celler. VOLEM TREPITJAR EL CELLER.

Gestió dels Registres Vitivinícoles

És el punt clau de la gestió de tota la documentació relacionada amb l’administració. Dels seus llibres es deriven totes les declaracions i registres posteriors, les declaracions al Departament d’agricultura, els registres i declaracions d’Impostos Especials a l’Agència tributària i  la traçabilitat sobre la qual es basarà tota auditoria.

La cura amb que realitzem els assentaments, el sentit comú , la simplificació i entendre els processos és primordial per evitar les errades, difícils de solucionar després. El coneixement  de la normativa també és vital en aquest punt.

Gestió dels Registres d'Impostos Especials

La seva gestió es deriva de la dels Registres vitivinícoles, per  això hi donem tanta importància. L’Agencia Tributària no admet errors i aquests es poden pagar cars.

Gestió de la Traçabilitat

La traçabilitat és bàsica en la realització de les auditories, tant si són de certificació de la DO pel CIC, per  Sanitat, pel CCPAE en agricultura ecològica, com pel sistemes de Seguretat Alimentària IFS i BRC.

Declaracions específiques de les DO.

Cada Denominació d’Origen ha establert els seus controls i declaracions específics .

La gestió dels precintes o marxamos requereix una cura especial.

Gestió Registres d'Agricultura Ecològica

A la pràctica utilitzem els mateixos registres vitivinícoles diferenciant els productes ecològics dels convencionals.

Declaracions mediambientals i Residus

La importància de la gestió dels aspectes mediambientals d’una empresa cada dia és més gran. Hem de treballar sense malmetre l’entorn i buscar la sostenibilitat del sistema.

Amb les dades que ens dona els Registres fem de manera fàcil les declaracions de Residus i a Ecovidrio o a altre gestor autoritzat. Tramitem la retirada de residus sota control.

GESTIÓ DOCUMENTAL PER INTERNET

Volem estar al seu costat, treballant amb responsabilitat i rigor, cercant la seva plena satisfacció

8 + 10 =