+34 607 77 03 09 info@cuscogestio.cat

Publicada la Resolució per la qual es convoquen les ajudes a la promoció de productes vitivinícoles als mercats de tercers països per la campanya 2017-2018

El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el dia 14 de febrer de 2017

Les ajudes van a càrrec del FEAGA i poden arribar al 50 % per accions i programes previstos de del 1/06/2017 al 31/05/2018

Ordre que estableix les bases reguladores: Descarrega’t el PDF de les bases reguladores

Accions i activitats de promoció que poden rebre l’ajuda:

– a) Accions de relacions públiques i mesures de promoció i publicitat que destaquin els avantatges dels productes comunitaris en termes de qualitat, seguretat alimentària i respecte al medi ambient.

a.1 Missions comercials.

a.2 Campanyes publicitàries de condició diversa (televisió, ràdio, premsa, internet, etc.).

a.3 Promocions en punts de venda.

a.4 Portals web per a promoció exterior.

a.5 Missions inverses.

a.6 Oficines d’informació.

a.7 Gabinet de premsa.

a.8 Presentacions de producte.

–b) Accions de participació en esdeveniments, fires i exposicions de rellevància internacional.

b.1 Fires i exposicions internacionals, sectorials o generals, professionals i de consumidors.

–c) Accions en campanyes d’informació, en particular sobre els sistemes comunitaris de denominacions d’origen, indicacions geogràfiques i producció ecològica.

c.1 Trobades empresarials, professionals, amb líders d’opinió i amb consumidors.

c.2 Jornades, seminaris, tasts, degustacions, etc.

–d) Accions en estudis de nous mercats, necessaris per a la recerca de noves sortides comercials. Activitats:

d.1 Estudis i informes de mercat.

–e) Accions d’avaluació dels resultats de les mesures de promoció i informació.

e.1 Estudis d’avaluació dels resultats de les mesures de promoció.

e.2 Auditories d’execució de mesures i despeses de les accions.

 

Si necessita qualsevol aclariment o ampliar la informació només cal que ús poseu en contacte amb nosaltres.

14 + 13 =